1

بررسی این گزارش در مورد اعتماد

News Discuss 
هیچکس آن بیرون موفقیت را با دستانش به من هدیه نخواهد کرد. من باید خودم بیرون بروم و موفقیت را کسب کنم… به خاطر همین است که من امروز اینجا هستم, تا بر سرنوشتم مسلط شوم، تا پیروز شوم، هم بر زندگی هم بر خودم….(مایکل جردن) این راهی که در https://www.trahysite.ir/15-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%85/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story