1

قیمت ملک در ترکیه به پول ایران ✔️ (شرایط 2021) • سروش فردا

News Discuss 
همچنین این افراد میتوانند با انتخاب وکیل حقوقی، از راهنماییهای او بهرهمند شوند. پس از انتخاب آپارتمان موردنظر توسط خریدار و پس از بررسی توافقنامه، میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند. بعد از آنکه شخص خریدار به اداره املاک و مستغلات در شهرداری منطقهای که خواهان خرید ملک https://210list.com/story11108893/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story